1. Long Beach Pearl – toà nhà số 1, Đường 3-2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Long Beach Pearl - toà nhà số 1
Long Beach Pearl – toà nhà số 1
Long Beach Pearl - toà nhà số 1
Long Beach Pearl – toà nhà số 1
Long Beach Pearl - toà nhà số 1
Long Beach Pearl – toà nhà số 1
2. VP HD Saison, Tầng 8-10 Toà nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
VP HD Saison
VP HD Saison
VP HD Saison
VP HD Saison
VP HD Saison
VP HD Saison
3. Toà nhà VP Posco building, toạ lạc Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh.
Toà nhà VP Posco building
Toà nhà VP Posco building
Toà nhà VP Posco building
Toà nhà VP Posco building
Toà nhà VP Posco building
Toà nhà VP Posco building