CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH NÀY PHÙ HỢP VỚI AI?

ĐÂY LÀ GIẢI PHÁP DÀNH CHO BẠN:

Chương trình đào tạo vệ sinh công nghiệp thiết kế bởi Home Services Việt Nam, phù hợp với nhu cầu vận hành và bộ máy của doanh nghiệp.

Chỉ có thực HỌC - thực HÀNH mới mang lại GIÁ TRỊ thực.

Đào tạo vệ sinh công nghiệp - đào tạo về cách tẩy chất bẩn phù hợp với các loại bề mặt

Đào tạo kỹ thuật vệ sinh phù hợp với các bề mặt

Đào tạo về máy móc vệ sinh công nghiệp

Hoá chất vệ sinh công nghiệp

Đào tạo vệ sinh công nghiệp - thực hành vệ sinh công nghiệp

Thực hành vệ sinh công nghiệp

Chương trình đào tạo vệ sinh công nghiệp thiết kế bởi Home Services Việt Nam, phù hợp với nhu cầu vận hành và bộ máy của doanh nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ RIÊNG

Chương trình đào tạo được thiết kế riêng phù hợp với mô hình kinh doanh và bộ máy vận hành của doanh nghiệp.

HỌC TẬP VÀ ỨNG DỤNG

Chúng tôi quan niệm “thực học – thực hành” thì mới tạo ra kết quả thực. Chính vì vậy, người học sẽ luôn được đào tạo kiến thức và thực hành lại những gì mình đã học.

CẬP NHẬT – ĐỔI MỚI

Bài giảng luôn được cập nhật các tiêu chuẩn sạch quốc tế, hoá chất vệ sinh bảo vệ môi trường, an toàn sức khoẻ cùng máy móc tiên tiến.

CHƯƠNG TRÌNH NÀY PHÙ HỢP VỚI AI?

 
NẾU DOANH NGHIỆP CỦA BẠN ĐANG GẶP NHỮNG VẤN ĐỀ SAU:

– Chuẩn bị triển khai tạp vụ nội bộ nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu

– Đội ngũ nhân viên tạp vụ làm việc chưa hiệu quả

– Công cụ dụng cụ và hoá chất xử lý chưa thích hợp dẫn đến hư hại cơ sở vật chất

VÀ BẠN MONG MUÓN:

1 – tối ưu quy trình vệ sinh,

2 – chất lượng vệ sinh đạt tiêu chuẩn

3 – nhân viên tác phong chuyên nghiệp

Chỉ có thực HỌC - thực HÀNH mới mang lại GIÁ TRỊ thực.

Đào tạo vệ sinh công nghiệp - đào tạo về cách tẩy chất bẩn phù hợp với các loại bề mặt

Đào tạo kỹ thuật vệ sinh phù hợp với các bề mặt

Đào tạo về máy móc vệ sinh công nghiệp

Hoá chất vệ sinh công nghiệp

Đào tạo vệ sinh công nghiệp - thực hành vệ sinh công nghiệp

Thực hành vệ sinh công nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ RIÊNG

Chương trình đào tạo được thiết kế riêng phù hợp với mô hình kinh doanh và bộ máy vận hành của doanh nghiệp.

HỌC TẬP VÀ ỨNG DỤNG

Chúng tôi quan niệm “thực học – thực hành” thì mới tạo ra kết quả thực. Chính vì vậy, người học sẽ luôn được đào tạo kiến thức và thực hành lại những gì mình đã học.

CẬP NHẬT – ĐỔI MỚI

Bài giảng luôn được cập nhật các tiêu chuẩn sạch quốc tế, hoá chất vệ sinh bảo vệ môi trường, an toàn sức khoẻ cùng máy móc tiên tiến.

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO THỰC TẾ