Cơ cấu quản lý chặt chẽ và thống nhất, các công việc tại Home Services Việt Nam được đánh giá theo tiêu chuẩn riêng. Cơ cấu quản lý được kiểm soát chặt chẽ theo ba cấp độ: giám sát trực tiếp, kiểm soát online và kiểm tra ngẫu nhiên nhằm đảm bảo an ninh và chất lượng dịch vụ.

 Trên hết, chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều thử thách và cơ hội học hỏi, thăng tiến; đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với tinh thần đồng đội cao, hòa đồng, thân thiện, cởi mở và phấn đấu vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.